rozšířené hledání Kontakty O společnosti Ke stažení Titulní strana
Nabídka
Informace
Novinky
PASPANGUWA, 25 g-při nachlazení
ASPANGUWA - ÁJUVÉDSKÝ BYLINNÝ ČAJ Tradiční bylinná směs na NACHLAZENÍ. Příprava: Obsah sáčku vsypte ...
starší novinky

Obchodní podmínky

Vladimír Mazal-Ájurvédské rodinné lázně
Vystavením objednávky, kupující potvrzuje souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.
Provozovatel tohoto e-shopu nepoužívá citlivá data zákazníků a informace o produktech a službách zasílá pouze s jejich souhlasem. Zákazníci e-shopu nejsou registrováni.
Všeobecné obchodní podmínky E-shopu – verze 2017
1. Vymezení pojmů
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností Vladimír Mazal na webu www.ajurveda.top a na webu www.ajurv.cz
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen NOZ) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, v platném znění).
Není-li dále stanoveno jinak, obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupujícím podnikatelský subjekt nebo právnická osoba. Na fyzické osoby, které nejsou spotřebiteli, se však vztahuje čl. 4 obchodních podmínek o zpracovávání a ochraně osobních údajů.
Prodávajícím je obchodní společnost Vladimír Mazal se sídlem Praha 9, Kytlická 749/1 PSČ 190 00; IČ: 492 742 52, DIČ: CZ480621006 Živnostenský list vydán pod č.j.ŽO/ F/06/0672 dne 4.5.2006.
Prodávající není plátcem daně.
Kupní smlouva vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce, následující pracovní den po obdržení objednávky. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru (produkty nemusí být v čase objednávky dostupné, prodávající si též vyhrazuje právo změny ceny bez předchozího upozornění, včetně práva na chyby) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. To platí i v případě, kdy kupující předem uhradil nabízené zboží. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nestanoví-li zákon nebo tyto obchodní podmínky jinak. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že byl dostatečným způsobem upozorněn a seznámil se s těmito obchodními podmínkami, včetně ustanovení o reklamacích, a že s nimi souhlasí. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Zboží je schváleno k prodeji příslušnými státními orgány ČR na území ČR.
Dále dle platného nařízení, nemůže být žádným potravinovým doplňkům přiřazována jiná výživová a zdravotní tvrzení, kromě povolených. Všechny informace uvedené prodejcem v popisech prezentovaného zboží, jsou jen souborem informací volně přístupných z domácích a zahraničních zdrojů a za žádných okolností nejsou důkazem o skutečném působení potravinových doplňků, případně jejich nutričních a léčivých účinků. Pokud chce spotřebitel, kupující, přesné informace podložené odbornými a vědeckými studii, je důležité se s nimi seznámit prostřednictvím dostupných odborných zdrojů.
2. Způsob nakupování
PŘIHLÁŠENÍ
Pro vytvoření objednávky není u kupujícího vyžadována registrace. Registrace je vyžadována jen v případě velkoobchodních zákazníků, které mají dohodnuté jiné smluvní podmínky. Tito pak pro vytvoření registrace a realizace první objednávky, zašlou e-mailem na adresu prodejce své zvolené přihlašovací jméno a heslo dle vlastní volby, o pěti alfanumerických znacích bez diakritiky. Prodejce je na základě těchto údajů následně zaregistruje do internetového obchodu.Takovýto zákazník, pak bude při dalších objednávkách uvádět vždy pouze uživatelské jméno a heslo.
OBJEDNÁNÍ
kupující si vybere zboží, dá do „košíku“, vyplní objednací formulář a pokračuje k uzavření a odeslání objednávky. Objednávka je závazná. Její stav může kupující zkontrolovat v e-mailu kliknutím na odkaz pro zobrazení detailů objednávky. Zde uvedené číslo objednávky slouží pro jakoukoli komunikaci ohledně příslušné objednávky. Protože v e-shopu není veškeré nabízené zboží, lze toto ostatní zboží vyhledat v ceníku ke stažení a dopsat jej do poznámek.
CENA ZBOŽÍ A PLATBA
Ceny zboží na webu jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí e-mailem cenu a termín dodání – v tom případě je pro cenu rozhodující okamžik potvrzení ceny.
Při volbě způsobu dopravy Českou poštou je u objednávek do 3 000,– Kč účtováno poštovné 120,– Kč PŘI PLATBĚ PŘEDEM NA FAKTURU Při volbě platby dobírkou platí kupující zboží při obdržení zásilky, jejíž součástí je cenový doklad. CENA DOBÍRKY V ČETNĚ POŠTOVNÉHO JE PAK 170- Kč. Při volbě platby předem bankovním převodem je kupujícímu zaslána faktura a zboží zasláno nebo vydáno (dle dispozic objednávky) po jejím uhrazení s variabilním symbolem (VS) výhradně dle čísla faktury. Při hodnotě zboží do 400,-Kč je způsob platby pouze předem.
Balné neúčtujeme. Při hodnotě objednávky nad 3 000,– Kč včetně DPH se neúčtuje ani poštovné. Při osobním odběru platí kupující hotově nebo (po předchozí domluvě) předloží potvrzení o úhradě převodem.
Dodání zboží na Slovensko je možné pouze oproti platbě předem nebo na dobírku dle domluvy a dle ceníku České pošty.

Dokud zákazník zboží nezaplatí, je majetkem prodávajícího a.ten může uplatnit právní postih pokud přes opakované výzvy platbu neprovede.

DODÁVKA ZBOŽÍ, ZPŮSOB DODÁNÍ
Zboží je zasíláno pouze českou poštou nebo na výzvu k osobnímu odběru, rozvoz dodavatelem není zajištěn.
Akceptované objednávky jsou expedovány nejpozději do 7 pracovních dnů od data objednávky.
V případě, že objednaný produkt je momentálně vyprodaný, informuje prodávající kupujícího o náhradním termínu dodávky a dohodne se s ním na dalším postupu; nedojde-li k dohodě, může kterákoli ze stran odstoupit od kupní smlouvy (byla-li již kupní smlouva uzavřena).
Lhůta dodání obchodního balíku poštovní přepravou je do 2–3 pracovních dnů od odeslání. Pokud pošta nezastihne adresáta na dodací adrese ani telefonicky (předem dle svých obchodních podmínek rozesílá SMS a volá kupujícímu před dodáním zboží v den dodání), obdrží adresát od České pošty výzvu k vyzvednutí zásilky. Lhůta pro vyzvednutí zboží je 7 dní od obdržení výzvy k vyzvednutí. Poté je balík vrácen zpět odesílateli a zákazník bude zařazen do registru nespolehlivých zákazníků. Totéž platí i při neuhrazení platby za dodané zboží. Osobní odběr je možný až na základě potvrzení, že zboží je v odběrním místě připraveno. Při osobním odběru (Ájurvédské rodinné lázně v Českém ráji ) je z provozních důvodů doporučeno se předem telefonicky ohlásit. Při vyzvednutí zboží musí kupující nahlásit číslo objednávky.
V případě nevyzvednutí zaslaného objednaného zboží i po následné výzvě
Adresa provozovny a odběrného místa:
Vladimír Mazal-Ájurvédské rodinné lázně
Hnanice 39-Borek, Hrubá Skála
511 01 Turnov
tel.: 737239 522
776 320 137

3. Odstoupení od smlouvy, reklamace
Záruka vrácení peněz
Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, s výjimkou zboží u kterého kupující porušil jejich původní obal.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, kupující musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího na email: mazal@ajurv.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese: Vladimír Mazal-Ájurvédské rodinné lázně
Hnanice 39-Borek, Hrubá Skála,511 01 Turnov
Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží prodávajícímu před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady s vrácením zboží; není-li možné vrátit zboží pro jeho povahu obvyklou poštovní cestou, bude výše nákladů na vrácení zboží odhadem ekvivalentní nákladům na jeho dodání, o kterých byl informován prodávajícím před uzavřením kupní smlouvy. Platba bude vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Reklamace
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, (a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, (c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; jedná-li se o použité spotřební zboží, činí tato lhůta dvanáct měsíců. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení NOZ o záruce za jakost (§ 2113 a násl.), tedy zejména to, že zboží musí být po dobu použitelnosti způsobilé k použití pro obvyklý účel, respektive musí si zachovat obvyklé vlastnosti. Ustanovení předchozích vět neplatí (a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, (c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy věci. Neuplatní-li se ustanovení předchozích vět, platí pro lhůty k oznámení vad z vadného plnění obecná ustanovení NOZ, zejména § 2112, podle kterého je kupující povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího .Nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.
Společná ustanovení k vrácení zboží, reklamace z přepravy
Vracené zboží nesmí být zasíláno na dobírku – takovou zásilku prodávající nepřijme.
V případě, že přepravní společnost dodá zásilku v poškozeném obalu, doporučuje se kupujícím, aby v zájmu zamezení následným nejasnostem řešili reklamaci jako „reklamaci přepravních služeb“. V případě této reklamace je třeba okamžitě na místě při převzetí zásilky sepsat s přepravní společností (jejím zástupcem / doručovatelem) „Protokol o poškození zásilky“. Do tohoto protokolu se uvede datum předání zásilky, rozsah poškození obalu, příp. zjištěné ztráty v dané zásilce (porovnání obsahu s fakturou / dodacím listem, příp. s uvedenou váhou zásilky). Zjištěná fakta pak prostřednictvím emailu mazal@ajurv.cz anebo poštou zašle kupující prodávajícímu, který po přijetí této reklamace zahájí reklamační řízení s lhůtou vyřízení do 30 dnů.
Jakékoli dotazy týkající se reklamací lze řešit pomocí emailu mazal@ajurv.cz
anebo telefonicky na čísle: 737239522 nebo 604960838.
4. Zpracování a ochrana osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zpracované údaje jsou plně chráněny interním systémem ochrany dat. Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány žádným dalším subjektům kromě případů vyžádání těchto údajů oprávněnými orgány.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, vyplněním a odesláním objednávky dle čl. 2 těchto obchodních podmínek dává souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje, tj. zejména jeho jméno, příjmení, adresu, adresu elektronické pošty a dalších adresních míst, na která lze klientovi zasílat obchodní sdělení elektronickou poštou, a též číslo telefonu v objednávce uvedené anebo prodávajícímu sdělené, prodávající dále zpracovával v rozsahu nutném za účelem (1) plnění a realizace smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím dle těchto obchodních podmínek, (2) vedení osoby klienta v evidenci prodávajícího a (3) zasílání nabídek produktů a služeb prodávajícího kupujícímu včetně marketingových informací, tj. zejména informací o stávajících i nových produktech, akcích, seminářích apod. a dále pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu ust. § 7 zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas je udělován v rozsahu, který je třeba k účelům zpracovávání vymezeným výše ad (1), (2) a (3). Kupující dává prodávajícímu tento souhlas na dobu do jeho odvolání. Kupující prohlašuje, že byl řádně informován o svých právech jako subjektu údajů, včetně práva tento souhlas kdykoli odvolat.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen tuto informaci kupujícímu bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o (a) účelu zpracování osobních údajů, (b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávněných zájmů kupujícího, a (d) příjemci, případně kategoriích příjemců. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Jestliže kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (a) požádat prodávajícího o vysvětlení, a (b) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost kupujícího shledána oprávněnou, odstraní prodávající neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti kupujícího, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tento postup nevylučuje, aby se kupující obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud kupujícímu vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle NOZ.
Znění uzavřených kupních smluv prodávající archivuje. Prodávající umožní kupujícímu, který je stranou kupní smlouvy, na jeho žádost přístup k jejímu znění.
5. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských spo¬rů
Prodávající informuje kupující, že mají nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží podle těchto obchodních podmínek.
Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).
6. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2017 ruší veškerá předchozí ustanovení a platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Praze dne 1.1.2017 Vladimír Mazal
Uživatel
Doporučujeme
Bio Aloe Vera gel

kód: 10009

Skladem

100% bio šťáva z dužiny listů Aloe vera., obsahuje 200 různých zdraví prospěšných látek (napr. vitaminy, minerální látky...

Koncová cena s DPH:
399.00 Kč
Čavanpraš-ájurvédská marmeláda

kód: 10021

Skladem

Snad nejstarší na světě, známá omlazující rasajána . Od podzimu do jara, téměř pro každého, v každém věku, tedy i pro m...

310.00 Kč

Koncová cena s DPH:
299.00 Kč
Hubneme-slim caps

kód: 10024

Skladem

Hubneme, doplněk stravy, snížení váhy bezpečně a efektivně. Původně pod označením Slimexol, nyní s novým názvem a v nové...

Koncová cena s DPH:
349.00 Kč
Napište nám

Váš telefon:*

Váš email:*

Váš vzkaz:*

Opište kód z obrázku:**Pro správné odeslání musíte vyplnit telefon nebo email!